Home ธรรมะ ทำทุกวันเสมือน วันสุดท้ายของชีวิต ธรรมะโดย ท่าน ว.วชิรเมธี

ทำทุกวันเสมือน วันสุดท้ายของชีวิต ธรรมะโดย ท่าน ว.วชิรเมธี

10 second read
94

เเชร์เรื่องนี้

ทำทุกวันเสมือน วันสุดท้ายของชีวิต ธรรมะโดย ท่าน ว.วชิรเมธี

มีคนไปถามหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุว่า ทำอย่างไรเราถึงจะเตรียมตัว ต า ย อย่างดีที่สุด

ท่านบอกว่า ขอให้เธอใช้ชีวิตเสมือนว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต ทำให้ดีที่สุด หากคิดอย่างนี้ได้ เราจะใช้ชีวิตทุก ๆ ย่างก้าว ทุก ๆ อิริยาบถ ทุก ๆ ลมหายใจเข้าออก ด้วยความไม่ประมาท

เมื่อเราไม่ประมาท ชีวิตเราก็สมบูรณ์ด้วยความดีงาม อยู่ก็ไม่อาลัย ต า ย ก็ไม่กังวล รอวันเวลาที่ความ ต า ย จะมาพรากเราไป เหมือนกับคนงานรอเวลาเลิกงาน ตีระฆังเมื่อไรก็เมื่อนั้น วางงานแล้วก็ไป ไม่อาลัย

หรือถ้าจะให้ชัดยิ่งขึ้น จะเจริญมรณัสสติ ตามแบบแผนก็ได้ คือ มีข้อความให้พิจารณา มีคำภาษาบาลีให้ท่องให้บริกรรมด้วย เช่นบริกรรมว่า

ธุวัง มรณัง ความ ต า ย เป็นของยั่งยืน

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง ตัวเราจะพึง ต า ย เป็นแน่แท้

มรณะปริโยสาณัง เม ชีวิตัง ชีวิตของเรามีความ ต า ย เป็นที่สุด

ชีวิตัง เม อนิยะตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง

มรณัง เม นิยะตัง แต่ความ ต า ย ของเราเป็นของเที่ยง

วะตะ ควรที่จะสังเวช

อะยัง กาโย ร่างกายนี้

อจิรัง มิยั่งยืน

อะเปตะวิญญาโณ ครั้นปราศจากวิญญาณ

ฉุฑโฑ อันเขาทิ้งเสียแล้ว

ปะฐะวิง อธิเสสสะติ จักนอนทับซึ่งแผ่นดิน

กะลิงคะวัง อิวะ ประดุจดังท่อนไม้และท่อนฟืน

นิรัตถัง หาประโยชน์อันใดมิได้

นี่คือการบริกรรม เพื่อช่วยในเจริญมรณัสสติอย่างเป็นแบบแผน เมื่อเราเจริญมรณัสสติทุกครั้ง ก็เหมือนกับว่า เรารดน้ำต้นไม้ของเรา

ทุกครั้งที่เรารดน้ำ รากของต้นไม้จะดูดซับน้ำไปหล่อเลี้ยงใบ ลำต้นกิ่งก้าน ให้เจริญงอกงาม ทุกครั้งที่เราเจริญมรณัสสติ จึงเท่ากับว่า เรารดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ประมาทในหัวใจของเรา ให้ได้เจริญเติบโตขึ้น

หากเราเจริญมรณัสสติ วันละนิดละหน่อย มีค่าเท่ากับเราได้บำเพ็ญอัปมาทธรรมในชีวิตประจำวัน คือการบำเพ็ญความไม่ประมาท อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

บำเพ็ญทีละนิดทีละหน่อย วันละนิดวันละน้อย ก็เหมือนน้ำหยดลงใส่แก้วทีละหยด ๆ สุดท้ายน้ำก็เต็มแก้ว การเจริญมรณัสสติ ก็ทำให้มีสติดีงามคมชัดขึ้นทุกวัน

เมื่อเจริญมรณัสสติทุกวัน น้ำแห่งสตินั้นก็เต็มได้ในวันหนึ่ง และคนที่มีสติเต็มตลอดเวลาคือพระอรหันต์

การเจริญมรณัสสติจึงเป็นรากฐานของการฝึกจิตชั้นสูงในพระพุทธศาสนา อันอาจอำนวยผลให้ได้ถึงขั้นพระนิพพาน

จะเห็นว่า คุณานิสงส์นี้ทำให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ทำให้ใช้ชีวิตกับคนรอบข้างอย่างดีที่สุด และเป็นบรรทัดฐานให้เกิดความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะได้ด้วย

ที่มา goodlifeupdate

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้ ความรักจะเกิดปัญหา

FacebookTwitterLineในช่วงวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2563 มีราศีที่ต้องรว่าจะเกิดปัญหาในเ…