Home ธรรมะ บารมีเร่งได้ ถ้าเราต้องการชาตินี้จริงๆ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

บารมีเร่งได้ ถ้าเราต้องการชาตินี้จริงๆ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

13 second read
93

เเชร์เรื่องนี้

บารมีนี่มันเร่งได้

ถ้าเราต้องการชาตินี้จริงๆ

ก่อนภาวนาทั้งหมดให้ทุกคนคิดถึง ทุกข์ เสียก่อน

ให้สร้างความเข้าใจตามความเป็นจริง ว่าวันนี้ทั้งวัน

เรามีงานอะไรบ้าง งานทุกอย่าง มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์

ความทุกข์เข้ามาครอบงำเราทุกวัน มัน เ บี ย ด เ บี ย น เราทุกวัน

นั่นคือ ความหิว ชิฆัจฉา ปรมา โรคา

ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ความหิวเป็นทุกข์

การปวดท้องห้องน้ำ ก็มีกับเราทุกวัน ก็เป็นทุกข์

ถ้าเรายัง เกิด อย่างนี้ มันก็ต้องทุกข์อย่างนี้

และ ความแก่ ก็ครอบงำเราทุกวัน

การที่เราไม่สบาย ก็เข้ามายุ่งกับเราทุกวัน

ในที่สุด การสิ้นใจ ก็เข้ามาถึง มันเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง

มันค่อยๆ เห็นนะ

แต่ว่าทั้งๆ ที่เราค่อยๆ เห็น เราก็ตัดสินใจง่ายๆ

ขึ้นชื่อว่า การเกิดเป็น ม นุ- ษ ย์ มันทุกข์อย่างนี้

เราก็จะขอเกิดเพียง ช า ติ สุ ด ท้ า ย

ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็น ม นุ ษ ย์ ก็ดี เป็นเทวดาก็ดี เป็นพรหมก็ดี

จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไป เราต้องการนิพพาน

หลังจากนั้นก็ภาวนา จับลมหายใจเข้าออกภาวนาว่า พุทโธ เรื่อยไป

หรือว่าท่านผู้ใดได้มโนมยิทธิก็ขึ้นไปนิพพาน

แต่ว่าท่านที่ไม่ได้มโนมยิทธิจะใช้อุปสมานุสสติ ก ร -ร ม ฐ า น ก็ได้

ภาวนาว่า “นิพพานะ สุขัง”หมายความว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวัน สักวันละ 2-3 นาที ไม่ต้องมาก

แล้วก็เวลาจะสิ้นใจจริงๆ ถ้า ป่ -ว- ย ใกล้สิ้นใจจริงๆ

อารมณ์อย่างอื่นมันจะตัดไปหมด จิตมันจะวางเฉย

ในทรัพย์สินทุกอย่าง ในบุคคล

และมันก็จะวางเฉยในร่างกายของมันเอง

จากธรรมปฏิบัติเล่ม17 หน้า95-96

โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

สาธุๆๆขอบพระคุณที่มา : เฟสบุคภาพเก่าเล่าเรื่องวัดท่าซุง วัดท่าซุง

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้ ความรักจะเกิดปัญหา

FacebookTwitterLineในช่วงวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2563 มีราศีที่ต้องรว่าจะเกิดปัญหาในเ…