Home ธรรมะ ไม่ใช่มีแต่คนอื่นชั่ว เราก็เหมือนกัน (หลวงปู่เหรียญ)

ไม่ใช่มีแต่คนอื่นชั่ว เราก็เหมือนกัน (หลวงปู่เหรียญ)

1 second read
65

เเชร์เรื่องนี้

คนส่วนมากไม่ค่อยเพ่งมาพิจารณาตัวเอง

มักจะส่งใจไปเพ่งพิจารณาแต่คนอื่นนู่น นั่นแหละที่ได้ทะเลาะวิวาทกัน

ต่างคนต่างก็เพ่งไปหากันและกัน เพ่งไปในทางดีบ้าง ทางไม่ดีบ้าง

อย่างนี้ล่ะเมื่อเพ่งเข้าไปวิตกวิจารณ์มากๆ เข้าไปก็อดไม่ได้

ก็ต้องไปเปล่งออกทางวาจา ตำหนิติเตียนกันไป ว่าร้ายกันไป นี่เรียกว่าคนลืมตัว

คนไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาตัวเองก็ย่อมจะไปมองเห็นตั้งแต่โทษของคนอื่น

มองไม่เห็นโทษของตัวเอง ถ้าหากว่าใครมาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี้แล้วมาเพ่งดูตัวเองว่

า ตนเองน่ะก็ยังมีกิเลสอยู่ ยังมีเวลาพลั้งเผลออยู่ บางคราวก็คิดดี

บางคราวก็คิดชั่ว ฉันใดแม้คนอื่นที่เขาก็ยังละกิเลสไม่ได้เหมือนกันล่ะกับตนนี่

ถ้าหากว่าเขาเผลอตัว เขาแสดงบทชั่วออกมาเราก็ให้นึกถึงตัวเองน่ะ

ถึงคราวเราเผลอตัวแสดงบทชั่วออกไปก็มี ไม่ใช่มีแต่คนอื่นเขา

นึกถึงเขากับเรามาเทียบกันอย่างนี้แล้วเราก็ให้อภัยตอบได้

ถ้าไม่นึกไม่พิจารณาเทียบเคียงกันอย่างนี้แล้ว

มันจะไม่ยอมให้อภัยแก่คนอื่น ไอ้คนเรามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะ

Loading...
Comments are closed.

Check Also

เมตตาเขา..เรานั้นจะสุขใจ

FacebookTwitterLineหลายคนสงสัยว่า หากคนคนหนึ่งทำเลว กับเราไว้มากๆแล้ว เราจะไปเมตตาหรือให้อ…