Home ธรรมะ กัลยาณมิตร เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

กัลยาณมิตร เกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

1 second read
65

เเชร์เรื่องนี้

คงเคยได้พบได้เห็น หรือได้ยินได้ฟัง กันมาแล้วบ่อยๆ

ที่เมื่อใครคนใดคนหนึ่งคิดพูดทำที่ผิดพลาด

ที่ไม่สมควรแก่ภาวะฐานะ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ

เป็นต้นว่าเป็นผู้ไม่มี “กัลยาณมิตร”

จึงไม่มีผู้ยับยั้งผู้ให้พ้นความผิดความเสียหาย

ที่จะเกิดเพราะคิดพูดทำที่ผิด ที่ไม่สมควร ที่ไม่น่าทำให้เกิดขึ้น

ที่จะต้องไม่เกิดขึ้น แม้มี “กัลยาณมิตร” บอกกล่าวให้รู้ความควรไม่ควร

ที่จริง “กัลยาณมิตร” จะเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้

“กัลยาณมิตร” ต้องเกิดขึ้นด้วยความพร้อมเพียงยอมรับทั้งสองฝ่าย

“กัลยาณมิตร” จะเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้

แม้คนดีมีปัญญาสักคนหนึ่งจะมีความหวังดี

ปรารถนาจะช่วยคนดีคนใดคนหนึ่งให้พ้นจากภัยพิบัตินานาประการ

ก็ย่อมไม่อาจทำได้ แม้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความเข้าใจคำว่า “กัลยาณมิตร”

Loading...
Comments are closed.

Check Also

เมตตาเขา..เรานั้นจะสุขใจ

FacebookTwitterLineหลายคนสงสัยว่า หากคนคนหนึ่งทำเลว กับเราไว้มากๆแล้ว เราจะไปเมตตาหรือให้อ…