Home ธรรมะ สมบัติอันพึงหวังของมนุษย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

สมบัติอันพึงหวังของมนุษย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

4 second read
290

เเชร์เรื่องนี้

ชีวิตในร่มเงาแห่งพระรัตนตรัย

การเจริญพระกรรมฐานเป็นการรักษาอุโบสถ
มีกำหนดจิตให้ซึ้งเข้าให้ถึงภายใน มีทั้งความคิด มีทั้งทุกข์โศกโรคภัย
มีทั้งเสนียดจัญไรอยู่ในตัวเราครบ เราไม่สามารถจะทราบได้ว่า
ความสุขความทุกข์อยู่กับเราจะแก้ไขปัญหาได้ประการใด เรายังไม่ทราบ
และเราก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

การเจริญพระกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐานสี่
เป็นการดีทั้งชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม
เป็นการสร้างกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวท่านเอง


สมบัติมนุษย์

โดยเฉพาะคำว่า “สร้างประโยชน์” นี้
อัตตาสมบัติที่จะพึงมีกับท่านทั้งหลาย เรียกว่า “สมบัติมนุษย์”
แล้วมาสร้าง “สมบัติให้เกิดขึ้นด้วยธรรมะ”
เพื่อต้องการให้เกิดผลโดยปกติ
เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันกับบุคคล และประชาชน
ญาติพี่น้องจึงได้มาบำเพ็ญกุศลสร้างบุญให้แก่ตนด้วยการเจริญพระกรรมฐาน

การเจริญพระกรรมฐานเป็นโจทก์จำเลยฟ้องกับตัวเองว่า
เราควรจะแก้ไขชีวิตอย่างไรเมื่ออับปางแล้ว
สายทางเดินของชีวิตเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรม
เพื่อเป็นแกนนำของชีวิตที่ดี ต้องการจะมีความสุข ต้องการจะมีความเจริญ
ต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตของท่านเองที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ไม่มีอะไรจะดีได้เท่ากับการเจริญพระกรรมฐาน
เพราะการทำให้ฐานะดี จิตใจดีเป็นมหากุศล
ทำอะไรเริ่มต้นชีวิตในคราวนี้ก็จะไม่แร้นแค้น
จะมีแบบแปลนและแผนผังที่แน่นอน
ทำให้เกิดฐานะ ทำให้สร้างกำไรชีวิต เดินทางไม่พลาดผิด

 ฐานชีวิตที่ไม่ผิดพลาดในอนาคต

ท่านพุทธศาสนิกชน ท่านอุบาสกและอุบาสิกาทุกท่าน
เราท่านทั้งหลายต้องการจะสร้างฐานะชีวิตที่ไม่พลาดผิดในอนาคต
จะเป็นท่านหญิงท่านชาย เกิดมาอย่าให้ไร้ความหมาย
เกิดมาให้ชีวิตมีค่า มีราคา เพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าสอนแนวทางของชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเราแจ่มใส
เดินทางด้วยความถูกต้อง
กำชะตากรรมของเราไว้ให้ได้จากการกระทำของเรา
ดีชั่วประการใดนั้นขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้น
จะดีชั่วประการใดนั้นมันอยู่ที่ตัวเรา
ความดีเป็นเรื่องธรรมชาติ ความชั่วก็เป็นธรรมชาติ

 ผู้มีจิตใจดี มีปัญญา พึงแสวงหาแต่สิ่งดี

ธรรมชาตินั้นนั่นคืออะไร คนเราในสากลโลก
ทั้งโยมหญิงโยมชาย โดยธรรมชาติ
คนไหนที่มีจิตใจดีมีปัญญาจะแสวงหาแต่ของดี
คนที่มีจิตใจที่ไม่ดีแปรสภาพธรรมชาติเป็นของไม่ดี
ชอบแสวงหาของไม่ดีตลอดรายการเดินทางไร้สาระ
ที่เข้าใจว่าตัวเองถูกต้อง ข้อเท็จจริงมันไม่ถูกต้องสำหรับในแนวทางชีวิตนั้น

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้ ความรักจะเกิดปัญหา

FacebookTwitterLineในช่วงวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2563 มีราศีที่ต้องรว่าจะเกิดปัญหาในเ…