Home News ราชกิจฯ ประกาศแต่งตั้ง “ปารีณา-สิระ” นั่ง กมธ.ปราบปรามทุจริต อย่างเป็นทางการ

ราชกิจฯ ประกาศแต่งตั้ง “ปารีณา-สิระ” นั่ง กมธ.ปราบปรามทุจริต อย่างเป็นทางการ

27 second read
102

เเชร์เรื่องนี้

ราชกิจฯ ประกาศแต่งตั้ง “ปารีณา-สิระ” นั่ง กมธ.ปราบปรามทุจริต อย่างเป็นทางการ

16 ม.ค.63 (วันนี้) ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ ปารีณา ไกรคุปต์ และ สิระ เจนจาคะ ดำรงตำแหน่งแทน ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์-พยม พรหมเพชร ความว่า ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตําแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้ง นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น

เนื่องจาก นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และนายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการแทนตามลําดับ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Loading...
Comments are closed.

Check Also

เขาเปลี่ยนไป หมายความว่าอย่างไร เช็คคนรักของคุณให้ดี

FacebookTwitterLineเขาเปลี่ยนไป หมายความว่าอย่างไร เช็คคนรักของคุณให้ดี บางคนปฏิเสธความรัก…