Home ธรรมะ คนอื่นจะมองเรายังไงก็ช่างเขา ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขในทุกๆ วันก็พอแล้ว

คนอื่นจะมองเรายังไงก็ช่างเขา ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขในทุกๆ วันก็พอแล้ว

27 second read
211

เเชร์เรื่องนี้

คนอื่นจะมองเรายังไงก็ช่างเขา ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขในทุกๆ วันก็พอแล้ว

วันนี้เราขอ แ น ะ นำ 10 ข้อคิดในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าซึ่งเชื่ อว่าหลาย ๆ คน ถ้ารู้จักปรับตัวให้เข้ากับทัศน ค ติ ใหม่นี้

ก็จะสามารถเปลี่ยนไปใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะ

1 ทีมเวิร์คนำพาสู่ความสำเร็จ มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าเราไปคนเดียวเราไปได้เร็วกว่า แต่ถ้าเราไปเป็นทีมเราจะไปได้ไกลว่า ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนี้ไม่มีใครที่สามารถเก่งได้คนเดียวทุกอย่างอยู่ที่พลังของ

เครือข่ายที่รวมผู้มีความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านเข้าด้วยกันถึงจะอยู่รอด ทุกคนต้องเป็นสุดยอดฝีมือของแต่ละด้านอย่างชัดเจน เราถึงจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

2 ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเรา วันนี้ถ้าเราจะตอบสนองอะไรซักอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเรา ขอให้ตอบสนองในทางบวกครับ

เพราะไม่มีอะไรจะอยู่เหนือจิตใจของเราได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขเหนือความทุ ก ข์ เลือกที่จะต่อสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเหนือความเศ ร้ าโศก

และอ่อนแอไม่มีใครที่จะดูถูกตัวเองได้มากไปกว่าที่ตัวเองทำ เพราะการกระทำทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้น อย่ามัวแต่ไปกังวลถึงเรื่องโชค ลาภ ฤกษ์ ย าม หรือสถานการณ์ภายนอกเสียทั้งหมด

เพราะคนที่เข้มแข็งจะมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายและลงมือทำทันที เราจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่เราต้องการหากเรามัวแต่นั่งรอ เพราะสมัยนี้ใครทำอะไรได้รวดเร็วกว่าหรือดีกว่า คน ๆ นั้นก็คว้าเอาไปหมด

3 เราต้องแข่งกับตัวเองทุกวัน อย่าไปคิดอิจฉาริษย าคนอื่นและน้อยใจตัวเองว่าเราไม่เป็นเหมือนเขา เราไม่มีอย่างเขา ถ้าเราอย ากเป็นเหมือนเขาเราก็ต้องฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อที่จะเก่งเหมือนเขา ให้เขาเป็นต้นแบบ (role model)

ถ้าเราอย ากมีอย่างเขาเราก็ต้องเริ่มลงมือทำ คนเราต้องวิ่งเข้าชนโอกาส ไม่ใช่รอโอกาสให้เข้ามาหา แต่อย่างน้อยก็ต้องรู้จักพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีขณะนี้ด้วยเพราะมันเคยเป็นสิ่งที่เราอย ากได้ก่อนหน้านี้ หากเราเตรียมตัวพร้อมตั้งแต่วันนี้โอกาสเล็ก ๆ น้อยที่เข้ามาก็จะไม่หลุดห ายไปไหนแน่นอน

4 ค่าของคนอยู่ที่ความสุขจากการให้ คุณให้ความสุขกับคนรอบข้างได้มากแค่ไหน ยิ่งคุณให้อะไรไปมากขึ้น คุณก็ได้สิ่งนั้นกลับมามากขึ้นเช่นกัน ทุกวันนี้มีแต่คนอย ากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของ ๆ ตัวทำให้มีนิสัยที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา

ลองตัดความต้องการของตัวเองลงซะบ้างแล้วหันมาดูว่าคนรอบข้างต้องการอะไรบ้าง สิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ก็คือความสุข นั่นเอง จงให้เยอะ ๆ สังคมเราจะดีขึ้นได้ก็เกิดจากสิ่งที่คุณทำให้นั่นแหล่ะ ในบั้นปลายคุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำ มันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีค่ามากขึ้น

5 เคร่งครัดมีวินัยในการดำเนินชีวิต เมื่อไรที่ความอิสระเสรีอยู่ในความควบคุมของวินัย เมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะถูกจัดสรรอย่างมีระบบ

แต่เมื่อไรที่เราขาดวินัย มีเงินก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอดออม วันหนึ่งเราก็จะมีหนี้สินท่วมตัว จงอย่าปล่อยให้ความเป็นไปของกระแสนิยมภายนอกเข้ามาปั่นหัวของเรา

6 รู้จักผิดชอบชั่ วดี เราคงได้ยินคำพูดที่ว่า สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่ วอยู่ที่ตัวทำ หากเราคิดทำอะไรแล้วไม่ต้องมารู้สึกเสียใจในภายหลัง

ขอให้ลงมือทำได้เลย แต่หากคิดว่าทำไปแล้วจะมีผลเสียตามมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องทำให้เ จ็ บป ว ดและเสียใจในภายหลัง ก็ให้หักห้ามใจอย่าทำโดยเด็ดขาด จงรักษ าศีล 5 ของเราให้เคร่งครัด

7 รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ อ ภั ย การที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานขอให้ยึดบทบาทของตนไว้แค่นั้นอย่าขย ายผลทึกทักว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องส่วนตัวไป ทำอะไรอย่าคิดว่ามันเป็นเกมส์ไปเสียทั้งหมด มนุษย์ทุกคนยังมีชีวิต จิตใจ และกิเล ส

ขออย่างเดียวเท่านั้นคือ ให้ความรู้สึกแพ้ชนะดังกล่าวอยู่แค่ในกิจกร รมหรืองานที่ทำเท่านั้น อย่าให้มันกลายเป็นความแค้นเคืองไม่จบไม่สิ้นมันจะทำให้คุณไม่มีความสุข และ เป็นการสร้างศั ต รู โดยที่คุณไม่รู้ตัวไปด้วย

8 ยึดในความดีแม้ไม่มีคนเห็น การทำงานทุกอย่างอย่าไปหวังว่าใครจะเห็นผลงานของเราตลอดเวลา บางครั้งเราทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นก็ไม่เป็นไร เราต้องไม่ทำตัวเป็นอีแอบ

คือ มีคนเห็นถึงจะทำ ถ้าไม่มีคนเห็นก็แอบทำชั่ ว ไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยควบคุมเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ควบคุม เราก็จะไม่ทำงาน อย่าเป็นเช่นที่ว่านี้เราต้องเป็นผู้นำของตัวเราเองให้ได้ ควบคุมตนเองให้ได้ นั่นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของการเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

9 ทำอะไรทำให้สุด ๆ หากทำอะไรก็ตามขอให้ทุ่มเทและให้เกิดคุณภาพแท้จริง อย่าทำแบบฉาบฉวยโดยให้เสร็จ ๆ ไป

เมื่อไหร่ที่ผลงานเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเฉลี่ยตลอดเวลา ทุกคนก็คงมองข้ามเราไปหาคนที่เก่งกว่าอย่างแน่นอน จงหาจุดแข็งของคุณให้เจอและเริ่มต้นจากจุดนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

10 รู้จักเป็นตัวของตัวเอง มากขึ้น สืบเนื่องจากข้อ 2 นำมาสู่การเรียนรู้จุดแข็งและจุดด้อยของตนเอง ยอมรับสิ่งที่เราเป็น

หากมัวแต่ให้ใครมากำหนดความเป็นตัวตนของคุณอยู่ตลอดเวลา แล้วเมื่อไหร่คุณจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่คุณต้องการ รัก และชอบ จงใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของคุณ จงภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ ไม่มีใครแย่งสิ่งนี้ไปจากคุณได้จำไว้

หวังว่า 10 ข้อคิดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและหากนำไปใช้ให้ถูกคน ถูกสถานที่ ถูกกาลเวลาก็จะทำให้ชีวิตของคุณคุ้มค่าและเวลาที่ผ่านไปก็จะมีความหมายกับคุณมากขึ้น ยิ่งคุณทำได้มากเท่าไหร่ความสุขก็จะกลับมาหาคุณกับคนรอบข้างมากขึ้น

ขอบคุณที่มา ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัส

Loading...
Comments are closed.

Check Also

8 เหตุผลที่ไม่ควร กลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า

FacebookTwitterLineคำว่าแฟนเก่ายังไงก็คือแฟนเก่า น้อยคนนักที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไ…