Home ความรัก รักเขาแต่ดูเหมือน “เขารักแต่ตัวเอง” ควรจะทำอย่างไรดี?

รักเขาแต่ดูเหมือน “เขารักแต่ตัวเอง” ควรจะทำอย่างไรดี?

4 second read
288

เเชร์เรื่องนี้

ต้องทำความเข้าใจเสียก่อน

“คนเห็นแก่ตัว”

ดูได้จากเขาจะทำทุกๆ อย่างเพื่อตัวของเขาเอง

ความสุขของเขาจะมาเหนือทุกสิ่ง

จักไม่รู้จักความเสียสละและหน้าที่

จักไม่รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ใครที่เอื้อผลประโยชน์ให้จักดีกับคนนั้น

ใครหมดผลประโยชน์ก็จะผลักไสคนเหล่านั้นหรือตีจาก

จักไม่สนใจทุกข์-สุขของใครรวมถึงคนรอบตัว นอกจากตัวเอง

ดูเอาเถิดเหตุอันใดถึงไปหลงรักเขาได้?

รักใคร่เขาตรงส่วนไหนกัน หากเขาเห็นแก่ตัวถึงเพียงนี้

หากตอบว่า หลงรูปเขา…สักวันมันก็เสื่อม

หากบอกว่า หลงคารมเขา…มันก็เปลี่ยนแปลงเสมอ

หากบอกว่าหลงรักเพราะ ความดีเขา

จงมองดูว่าความดีของเขามันอยู่ตรงไหน

หากบอกว่า เมื่อก่อนเขาดีมาก

เขาดีจริงหรือว่าสร้างภาพ?

หากตกหลุมรักคนเหล่านี้

จงดูการกระทำเขา อย่าดูคำพูดเขา

คนดีจริงเขาจะทำให้เห็นไม่ใช่พูดให้เราฟัง

จักอยู่กับคนเหล่านี้ได้ ไม่คุณก็เขาต้องศีลเสมอกัน

นั่นแหละคือคำตอบของคำถามที่คุณอยากได้

แต่หากอยู่ไปแล้วฝืน มันทุกข์มากกว่าสุข

เพราะคนเห็นแก่ตัวเขาจะไม่เอาใครอื่นใด นอกจากตัวเอง

หากแม้นวันหนึ่งมีครอบครัว มีลูกมีเมียหรือสามี

เขาก็ยังไม่ละทิ้งนิสัยเหล่านี้หรอก

เราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องถามตัวเอง

เลือกคนแบบไหนเข้ามาเป็นคู่ จงอย่าโทษใคร

เพราะล้วนแล้วแต่เลือกเอง ย่อมรู้ว่าผลของมันจะเป็นอย่างไร

เลือก “คนดี” ย่อมได้ดี

เลือก “คนชั่ว” ย่อมได้ชั่ว

เลือก “คนเห็นแก่ตัว” ก็ย่อมได้คนเห็นแก่ตัว

จงเลือกให้ดี หากไม่ดีการเป็นโสดก็ไม่เลวร้ายอะไร

ดีกว่าเอาคนไม่ดีและเห็นแก่ตัวเข้ามาในชีวิต

เครดิตจาก : เห็นทุกข์เห็นธรรม

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้ ความรักจะเกิดปัญหา

FacebookTwitterLineในช่วงวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2563 มีราศีที่ต้องรว่าจะเกิดปัญหาในเ…