Home ความรัก อย่าเอา “ความผูกพัน” มาเป็น “ข้ออ้าง” ให้ความรัก

อย่าเอา “ความผูกพัน” มาเป็น “ข้ออ้าง” ให้ความรัก

1 second read
307

เเชร์เรื่องนี้

เป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นเรื่องของคนสองคน ที่มีเส้นใยบางๆ เกาะเกี่ยวกันไว้ คนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุด

คือ ตัวเราเองอยู่ที่ว่าเราจะเลือกคำตอบแบบไหน แต่ทางเลือกมีไม่มากนัก

รู้สึกว่า… คิดถึง… แล้วมาหา คือ….รัก

รู้สึกว่า..เคยมาหา… เลยมาหา คือ…ผูกพัน

รู้สึกว่า…หิว…แต่อยากรอ คือ…รัก

รู้สึกว่า…อิ่มแล้ว…อยากเอามาฝาก คือ…ผูกพัน

รู้สึกว่า…อยากให้เวลากันและกัน คือ…..รัก

รู้สึกว่า…อยากใช้เวลาด้วยกัน คือ…ผูกพัน

รู้สึกว่า…หงุดหงิดคือทำให้อีกคนไม่สบายใจ คือ…รัก

รู้สึกว่า… โกรธคือทำให้อีกคนสำนึกบ้าง คือ….ผูกพัน

รู้สึกว่า…ไม่มีนาทีไหนไม่คิดถึง คือ…รัก

รู้สึกว่า…นาทีไหนที่ว่างจะคิดถึง คือ…. ผูกพัน

ขอบคุณเหลือเกิน….ความผูกพัน…ที่ทำให้รัก

ขอบคุณเหลือเกิน…รักที่เป็นมากกว่า…ความผูกพัน

เคยไหมรักใครคนหนึ่ง ด้วยความรู้สึกว่า

เคยผูกพันเหมือนเคยรักกัน แล้วพลัดพราก

ต้องมาตามหากันเป็นแรมปี

ถ้าน้องๆเคยรู้สึกอย่างนี้

ยามที่มองแววตาใครคนนั้น

แล้วรู้สึกอยากอยู่ข้าง ๆ

เพื่อคอยกางแขนปกป้องและดูแลไปตลอดชีวิต

ความรู้สึกนั้น…เรียกว่า รักและผูกพัน

ความรู้สึกที่…มิอาจพรากจากกัน ได้อีก

แม้เพียงหนึ่งเสี้ยววินาที

เพราะความรักและความผูกพัน เป็นแค่นามธรรมไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีเส้นใยบางๆ

เกาะเกี่ยวกันไว้ คนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุด คือ ตัวเราเองอยู่ที่ว่า…เราจะเลือกคำตอบแบบไหนแต่…

ทางเลือกมีไม่มากนักเดินหน้า ถอยหลัง หรือยืนนิ่งๆ ขึ้นอยู่ว่าเราจะพาหัวใจไปทางไหน

ต้องมีสักทางทำให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุด

อย่าให้ความผูกพัน มาทำให้เราอ่อนแอเพราะถ้าเมื่อไหร่ทีผูกพัน ความรักจะค่อยๆ ลดลง

จนกลายเป็นเฉยชา ทั้งๆ ที่หมดรักแต่เพราะความผูกพันที่มีอยู่ทำให้คิดไปว่าจริงๆ แล้วยังคงรักกว่าจะเริ่มรู้สึกตัว ก็ถลำลึกเกินกว่าคำว่า ..เสียใจ

Loading...
Comments are closed.

Check Also

คนฉลาดจะไม่ทนทุกข์ เพราะรักที่ไม่ชัดเจน

FacebookTwitterLineความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน = คำตอบที่ชัดเจน ว่าเรา “ไม่ใช่” คนสำคัญของเขา…