Home ธรรมะ เมตตาเขา..เรานั้นจะสุขใจ

เมตตาเขา..เรานั้นจะสุขใจ

4 second read
438

เเชร์เรื่องนี้

หลายคนสงสัยว่า หากคนคนหนึ่งทำเลว กับเราไว้มากๆแล้ว

เราจะไปเมตตาหรือให้อภัยเขาลงได้อย่างไร ที่สงสัยเช่นนี้

เพราะสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบก็คือ “การให้อภัย”

ไม่ใช่การกระทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนที่เราเกลียด

แต่เป็นการกระทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับตัวเราเอง

การคิดร้ายคิดลบและคิดสกปรกต่อผู้อื่น

จะส่งผลให้สมองของเราเองเต็มไปด้วยเรื่องร้ายและลบ

ซึ่งทำให้เราไม่มีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต เวลาที่เรานึกเกลียดใคร

คนที่ได้รับผลเสียทันทีคือตัวเรา เพราะ ส า ร พิ ษ ต่างๆ

และสารเคมีแห่งความเครียดที่เรียกว่า “คอร์ติโซล”

จะหลั่งไหลออกมามากมายใน ส ม อ ง ของเราเอง

ไม่ใช่ใน ส ม อ ง ของคนที่เราเกลียด เวลาที่เรานึกให้อภัยใคร

คนที่โชคดีทันทีคือตัวเรา

เพราะสารเคมีแห่งความสุขที่เรียกว่า “เอนดอร์ฟิน”

และ “เซโรโทนิน” จะหลั่งไหลออกมามากมายใน ส ม อ ง

ของเราเอง ไม่ใช่ใน ส ม อ ง ของคนที่เราให้อภัย

เกลียดเขา เรากลับป่วยง่ายและ ต า ย เร็ว

เมตตาเขา เรากลับสุขภาพดีและมีอายุยืน เกลียดเขา เราทุกข์ เมตตาเขา เราสุขเอง

นี่แหละคือความหมายอันลึกซึ้งของ “ธรรม” ที่เรียกว่า “มโนก รรม” ซึ่งแปลว่า “ก รรมที่กระทำด้วยจิตใจ”

แน่นอนว่า เมื่อผู้อื่นรับรู้ได้ถึงความประสงค์ ร้ า ย หรือเจตนาอันมืดมนของเรา

พวกเขาก็ย่อมตอบสนองกลับมาด้วยบทเรียนราคาแพง เพื่อที่จะได้สั่งสอนเราให้สาสม วิบาก

กรรมที่ส่งผลในภายหลังนี้เป็นเพียงของแถม แต่ก รรมที่แท้จริงส่งผลตั้งแต่วินาทีที่เราคิด พูด และทำชั่ว

โดยมันได้เข้าไปเปลี่ยนแปลง ส ม อ ง เราให้เป็น ส ม อ ง ที่ ชั่ ว ร้ าย มีมลทิน

และเป็นอัน ต ร า ย ต่อตนเองไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อคนอื่นคิดไม่ดีกับเรา

ส ม อ งของเขาเองจะถูกทำ ร้ า ย ในทันที (เขาทำตัวเขาเอง)

หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก สอนว่า “คนอื่นเขาด่าเรา เขาก็ลืมไปแล้ว แต่เราไปเก็บมาคิดต่อเอง

เหมือนเขาคายเศษอาหารทิ้งไป แล้วเราไปเก็บมากิน แล้วจะว่าใครโง่…”

ขอบคุณแหล่งที่มา : สบายตา

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้ ความรักจะเกิดปัญหา

FacebookTwitterLineในช่วงวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2563 มีราศีที่ต้องรว่าจะเกิดปัญหาในเ…