Home News รับวุฒิม.3 ทำงานไต้หวัน กรมการจัดหางาน เปิดรับพนักงาน เงินเดืิอน 2X,XXX บาท

รับวุฒิม.3 ทำงานไต้หวัน กรมการจัดหางาน เปิดรับพนักงาน เงินเดืิอน 2X,XXX บาท

10 second read
386

เเชร์เรื่องนี้

โอกาสมาแล้วรีบคว้า กรมการจัดหางาน เปิดรับพนักงานไปทำงานในต่างแดนที่ไต้หวัน พิเศษไปกว่านั้นรับวุฒิม.3 โดยทำงานเกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน สัญญาจ้าง 3 ปีรวด รายได้ต่อเดือน 2.2 หมื่นบาท

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) เพื่อไปทำงานในไต้หวันกับบริษัท Tripod Technology Corporation จำนวน 42 อัตรา แบ่งเป็น เพศชาย 24 อัตรา เพศหญิง 18 อัตรา

คุณสมบัติดังนี้

 • เพศชาย อายุ 20 – 40 ปี
 • เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ขึ้นไป
 • ระดับสายตาไม่สั้น ไม่บอดสี
 • ระดับการฟังต้องอยู่ในระดับ 0-25 เดซิเบล (DB)
 • ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาสารเคมี


โดยอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 22,865 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ซึ่งนายจ้างรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางาน ส่วนคนหางานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ ค่าโดยสารเครื่องบินไปไต้หวัน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมทำใบถิ่นที่อยู่ ค่าอาหารและที่พัก ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน

หลักฐานการสมัครงาน ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว
 • หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 (รีบหน่อยนะ)

สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร 0-2245-1034

Loading...
Comments are closed.

Check Also

รวยแบบไม่บันยะบันยัง 3 ราศี ดวงการเงินสุดปัง เงินไหลเข้ารัวๆ

FacebookTwitterLineรวยแบบไม่บันยะบันยัง 3 ราศี ดวงการเงินสุดปัง เงินไหลเข้ารัวๆ เปิด 3 ราศ…