Home ธรรมะ ไม่มีเคราะห์ใดๆในโลกนี้ที่หนักไปกว่าความโกรธอีกแล้ว

ไม่มีเคราะห์ใดๆในโลกนี้ที่หนักไปกว่าความโกรธอีกแล้ว

2 second read
240

เเชร์เรื่องนี้

ใครที่โกรธง่าย ใครที่โกรธนาน ใครที่ขี้โมโห

ใครที่เจ้าคิดเจ้าแค้น ใครที่อารมณ์ขึ้นง่าย ใครที่ขี้วีนขี้เหวี่ยง

พระพุทธองค์เคยทรงตรัสพุทธพจน์ไว้ว่า “นตฺถิ โทสสโมคโห”

ไม่มีเคราะห์ใดๆในโลกนี้ที่หนักไปกว่าความโกรธอีกแล้ว

ดังนั้น ใครโกรธง่ายก็เหมือนเกิดมามีเครๅะห์ติดตัว
เพราะจะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายกว่าชาวบ้าน
เอะอะอะไรๆนิดหน่อยก็โกร ธ ก็โมโห
เอะอะอะไรๆนิดหน่อยก็เลยทุกข์ง่าย

เอะอะอะไรๆนิดหน่อยก็เสียความสุขไปแล้ว
คนบางคนกว่าจะได้ความสุขใช้เวลาซะนาน
แต่พอเป็นคนโกร ธง่าย อะไรนิดหน่อยก็ไม่พอใจแล้ว
ความสุขที่อุตส่าห์ที่เวลาสร้างหรือหามาเท่าไหร่

แป๊บเดียวอันตรหๅยไปเพราะโทสะนั่นเอง
ใครที่ไม่ค่อยโกร ธใครอะไรง่ายๆ
ถือว่าเป็นคนโชคดี คนรอบข้างก็ยิ่งโชคดี
เพราะเขาคนนั้นจะเหมือนดอกไม้บานที่แสนงาม

ใครเข้าใกล้ก็จะได้ละอองเกสรแห่งความสุขไปด้วยเสมอ
ส่วนคนที่ขี้วีน ขี้โกร ธ ขี้แค้น
คนๆนั้นจะเหมือนดอกไม้ที่เหี่ย วเฉๅ
และเต็มไปด้วยหนๅมที่แหลมคม

ไม่มีอยากเข้าใกล้ ไม่มีใครอยากมอง ไม่มีใครอยๅกสัมผัส ถึงเวลๅแล้ว

ที่จะฝึกสติ ให้รู้ตัวเองตลอด จนรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง จะได้ลดละได้ทัน

ก่อนมันจะทำลๅยหลายๆอย่างให้จากไปจากเรา

ขอขอบคุณที่มา : lamunlamai.com

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ถึงเวลาที่เราต้องพูด คำว่า “เลิกกัน”

FacebookTwitterLineเราทุกคนต่างฝันถึงความรักที่รักกันอย่างไม่มีวันเลิกรา โดยเฉพาะผู้หญิงที…