Home ธรรมะ ตั้งจิตก่อนนอนหลับ ให้หลุดจากเวรกรรม

ตั้งจิตก่อนนอนหลับ ให้หลุดจากเวรกรรม

1 min read
182

ตั้งจิตก่อนนอนหลับ ให้หลุดจากเวรกรรม

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่เคยได้ฟังธรรม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พระพุทธเจ้า เคยสอนให้ ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอน ประมาณว่า ขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลายไหลไปตามการหลับของ ข้าพเจ้า

วันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลา แค่วันละ 3 นาที สวดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคล และช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

วิธีการอธิษฐานก่อนนอน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประม าทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากร รมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอน คำอธิ ษฐาน คำสา บาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ ชอบที่ควร

ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้า และครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พ ระนิพพาน เทอญ หากมีผู้ใด เคยสร้าง เ ว ร สร้างกร รมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกร รมให้

ขอถอน ความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่ งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำสาปแ ช่ งของปวงชนของ เจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

เราควรตั้งใจ ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน

ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไปอย่ างเป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่น แจ่มใส

ขอจง ท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผูกเวรเมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบ แต่ศั ตรูแต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตตา มองไปทางใด ก็เจอแต่มิตรไมตรี
แนะนำสวดก่อนนอนทุกคืน ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอน เราควรตั้งใจให้อภัย ทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน

ที่มา sharesi.com

Loading...
Comments are closed.

Check Also

จงเลือกรักคนที่ส่งเสริมคุณ ทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าขึ้น

คนเราทุกคนยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งอย ากพบเจอคนดี ๆ อย ากจะมีรักดี ๆ กับเขาบ้าง คิดจะมีความรั…