Home ความรัก เดินออกมาได้เมื่อไหร่..ก็ “หมดกรรม” เมื่อนั้น

เดินออกมาได้เมื่อไหร่..ก็ “หมดกรรม” เมื่อนั้น

1 second read
543

เเชร์เรื่องนี้

ทุกคนล้วนอย ากเจอคนที่ดี คนที่จริงใจ บางครั้งดีกับเค้าเท่าไหร่ เค้าก็กลับ ร้ า ย ใส่เรา แต่ถ้าวันหนึ่ง ผลบุญที่เรามี ดลบันดาลให้เราพบเจอแต่คนดีๆ เราก็ต้องเป็นคนดีให้เหมาะสมกับที่ได้พบคนดีๆ ด้วย

เมื่อบุญให้ผล.. เราจะพบคนดี คนจริงใจ คนที่มีความมั่นคง เข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิต

เมื่อ ก ร ร ม ให้ผล เราจะพบคนไม่ ดี ไม่จริงจัง ไม่จริงใจ ไม่ให้ เกียรติ ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ไม่ชัดเจน ไม่มั่นคง ฯลฯ เข้ามาทำให้มีความ ทุ ก ข์ มากขึ้นในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบคนดี จึงเรียกว่า พบคนดีในเวลาที่เหมาะในที่นี้ เหมาะในที่นี้ คือมีความพร้อมที่จะรักษาความรัก

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้น ในวันที่พบคนดี แบบนี้แนวโน้มคือ นิสัย เสียๆ ของเรา จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ ออกไปจากชีวิตเราได้

ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัย ร้ า ย ๆ ของตัวเองให้ดีขึ้น แนวโน้มคือชีวิตเรา ก็จะดึงดูดคนที่ แ ย่ ๆ ดึงดูดคนแบบเดิมที่ ห่ ว ย ๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดี ความดีหรือ ก ร ร ม ดีของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่า จะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้น จะทำหน้าที่ดึง ดู ด คนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน และมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอคนดี แต่รักษาคนดีไม่เป็น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็นเพราะ ห ว ง นิ สั ย เ สี ย ๆ ของตน มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับ

การเจอคน ร้ า ย ๆ แต่ยังยอมทน ทุ ก ข์ อยู่ ตรงนี้คือการใช้ ก ร ร ม ในรูปแบบหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ ทุ ก ข์ พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อย ากเห็นตัวเองทน ทุ ก ข์ ซํ้าซากต่อไป คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่าหมด ก ร ร ม เมื่อนั้นครับ

เครดิตจาก : ดังตฤณ

Loading...
Comments are closed.

Check Also

คนละนัดวัดใจกันไปเลย สภาเดือด”ศรัณวุฒิ” ท้า “บิ๊กตู่” ดวลปืนหน้าวัดพระแก้ว (ชมคลิป)

FacebookTwitterLineคนละนัดวัดใจกันไปเลย สภาเดือด”ศรัณวุฒิ” ท้า “บิ๊กตู่&…