Home ธรรมะ คนที่อยู่ตามลำพังได้เป็นคนมีบุญมีกุศล เพราะไม่ต้องทุกข์กับคู่ครอง

คนที่อยู่ตามลำพังได้เป็นคนมีบุญมีกุศล เพราะไม่ต้องทุกข์กับคู่ครอง

1 min read
401

เพราะเวลามีคู่แล้วถึงแม้จะมีความสุขบ้าง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ได้มาแล้ว มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียว

เพราะเมื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องมีการท ะ เ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ งกัน มีการขัดใจกัน มีความไม่พอใจกัน หรือถ้าไม่มีการท ะ เ ล า ะ กัน ไม่มีการ ขั ด แ ย้ ง กั น

มีแต่ความรักต่อกัน ก็ต้องมีความห่วงใยกัน กลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเป็นต้น ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้น

แต่เนื่องจากว่าเรายังอยู่ตามลำพังไม่ได้ ยังมีความหลงอยู่ ยังมีความยินดีในก า มอยู่ จึงทำให้ ไม่สามารถที่จะอยู่ตามลำพังได้ จึงต้องยอมรับความทุกข์ ที่มาจากความสุขที่เกิดจากการเ ส พ ก า ม

ถ้าเป็นคนฉลาด ก็จะเจริญธรรม ให้เห็นว่าร่างกายนี้ เป็นร่างกายที่ไม่สวยงาม เป็นป ฏิ กู ล ของสกปรก จนปล่อยวางได้ ก็จะไม่ยินดีกับการมีคู่ครองอีกต่อไป ก็จะสามารถอยู่ตามลำพังได้

เพราะจิตที่ไม่มี ก า ม ตั ณ ห า นั้น เป็นจิตที่สงบสงัดจากก า ม เป็นจิตที่มีความสงบนิ่ง เป็นสมาธิ

เป็นจิตที่มีความสุขโดยธรรมชาติของจิตเอง เป็นความสุขที่ประเสริฐ เป็นความสุขที่เลิศกว่าความสุขที่ได้จากการ เ ส พ ก า ม

ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิต ที่เรียกว่าสันติสุข

นี่แหละคือความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอด เพราะอยู่ในจิตของเรา ไม่ต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใด มาทำให้จิตมีความสุข

ไม่มีใครสามารถแ ย่ งชิงความสุขนี้จากเราไปได้ ไม่เหมือนกับ ก า ม สุข ที่ต้องอาศัยบุคคลอื่น เป็นเครื่องให้ความสุขกับเรา

ถ้าเผลอก็อาจจะถูกคนอื่นแ ย่ งคนๆ นั้น จากเราไปก็ได้ ถ้าถูกแ ย่ งไป เราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ เป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที

นี่แหละคือโทษของ ก า ม สุข ก า ม สุขไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง

ก า ม สุขมีโทษซ่อนอยู่ มีความทุกข์ซ่อนอยู่ เปรียบเหมือนกับร ะ เ_บิ_ด เวลาที่จะร ะ เ_บิ_ดขึ้นมาเวลาไหนเราก็ไม่รู้

สามีของเรา ภรรยาของเรา จะจากเราไปแบบไหน เมื่อไร เราก็ไม่รู้ จะห ย่ ากัน จะไปมีสามีใหม่ ภรรยาใหม่ หรือจะต า ย จากเราไป อย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็ไม่รู้

แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเรายังหวง ยังยึด ยังติดกับเขาอยู่ เราก็จะต้องเ ศ ร้ า โ ศ ก เสียใจ ร้องห่มร้องไห้ไปเป็นธรรมดา

นี่คือปัญหาของพวกเรา เพราะไม่ใช้ลิ้ นของเราให้เป็นประโยชน์ กลับไปใช้ทัพพี คือใจของเรานั้น เป็นได้ทั้ง ๒ อย่าง เป็นทัพพีก็ได้

เป็นลิ้ นก็ได้ ถ้าเป็นลิ้ นก็ต้องสำ เ ห นี ย ก เตือนสติสอนใจเราอยู่เสมอ ต้องเข้าหาธรรมอยู่เสมอ ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เสมอ

ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ก็หาหนังสือธรรมะมาอ่านอยู่เสมอ เพราะเมื่อได้อ่านแล้ว ก็จะได้จดจำ แล้วธรรมก็จะไม่ห่างจากใจของเรา

ขอขอบคุณที่มาจาก : พระอาจารย์สุชาติ

Loading...
Comments are closed.

Check Also

จะแย่งได้ยังไง เมื่อเขาเป็นของคนอื่น..

ความรัก มักไม่เข้าใครออกใคร ความรู้สึกคนเราที่ว่ายิ่งใหญ่ และสามารถบังคับทิศทางได้ เจอลมแร…