Home ความรัก จงเลือกรักคนที่เขายอม เหนื่อย เพื่อคุณไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

จงเลือกรักคนที่เขายอม เหนื่อย เพื่อคุณไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

1 min read
692

จงเลือกรักคนที่เขายอม เหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อย เพื่อเขา บุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิต เธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เธอเขาใจฉันก็พอแล้ว

คู่ชีวิตกับคู่รักต่างกัน คู่ชีวิต หมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่ายามทุ กข์ ยามสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณ ในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุ กข์ขึ้นมา เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่

แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าให้คุณ อยู่เป็นเพื่อน อยู่เป็นที่พักใจ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ ายๆมาแค่ไหนก็ตาม อย่าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่ อ ยเพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเหนื่ อ ย ลำบ าก สุข และทุ กข์ ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรัก ในฐานะ คู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่ เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแล้ว ไม่หวังว่า คู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอ

แม้นมีวาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรร ค์ หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้ างเท้าหน้า เท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี ร้ ายด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ ามีต าอ วดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาล

หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษ าหน้ าต าในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้ เ จ็ บ ท ร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ

น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

หากแต่มีปั ญ ญ าเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารยาท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตต าเอ็ นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแ ย ก แ ย ะชั่ ว ดี อย่าให้ใครด่ ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศ

หากแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ า น จะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น

มิใช่ดลบันดาล ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แน ะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระ บทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลือกได้เองอย่างแท้จริง

ขอบคุณที่มา มดงาน บ้านรอยยิ้ม

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อน

ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อน ราศีเมษ 13 เม.ย. – 14 พ.ค. การเงินการงานยังดีอยู่จะเสียก็…