Home ธรรมะ ลูกกตัญญูที่ดูแลพ่อแม่จะได้รับ อานิสงส์ 12 ข้อนี้

ลูกกตัญญูที่ดูแลพ่อแม่จะได้รับ อานิสงส์ 12 ข้อนี้

1 min read
0
163

พ่อแม่นั้นมีพระคุณมากมายไม่อาจจะพูดออกมาให้หมดได้ ดังนั้นลูกๆจึงควรมีจิตสำนึกต่อท่านทั้งสองบ้าง ลูกๆควรจะเริ่มจากรู้จักบุญคุณของพ่อกับแม่

หมายความว่ารู้ว่าท่านทั้งสองดีกับเรายังไงบ้างและสูงขึ้นไปอีก คือตอบแทนคุณของท่านทั้งสอง โดยมีการตอบแทนคุณพ่อกับแม่

ตามหลักของมงคล ที่ 11 บำรุงบิดาและมา รดานั้น สามารถที่จะแบ่งออกเป็น สองช่วง นั้นคือ

เมื่อท่านทั้งสองยังดำรงชีวิตอยู่ในตอนนี้ก็ควรที่จะช่วยเหลือกิจการงานของท่านทั้งสอง และเมื่อท่านเข้าสู่ วัยชรๅ ลูกนั้นก็ควร ดูแลปรนนิบัติ

การกินอยู่ของท่านทั้งสอง ให้สะดวกสบายที่สุดเท่าที่ทำได้ และเอาใจใส่รักษาใจท่าน ช่วยเหลือท่านทั้งสองเมื่อท่านป่ ว ยไม่ สบาย

เมื่อท่านไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว ก็จัดพิธีการตามประเพณีให้กับท่าน และเมื่อทำบุญตักบาตร ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ก็อุทิศให้ท่านสม่ำเสมอ

แม้ว่าเรานั้นจะตอบแทน พร ะคุณของท่านทั้งสองถึงปานนี้แล้วยังนับว่ามันเล็กน้อยไปเลย

เมื่อเทียบกับความรักความเมตตาของท่านทั้งสองที่มีพ ระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อเรา

ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้นต้องการจะสนองพร ะคุณท่านให้ได้ทั้งหมด จงทำดังนี้

1. นำพาให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาในพร ะพุทธศๅสนา

2. นำพาให้ท่านยินดีในการบริจาคทาน

3. นำพาให้ท่านรักษาศีล

4. นำพาให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การรักษาศีล การให้ทาน การทำสมาธิภาวนา

นั้นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อท่านและคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มาก

แก่ตัวพ่อและแม่ ผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้และภพหน้าจะเป็นประโยชน์อย่ างมากและเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ มี 12 ประการ ดังต่อนี้

1 ส่งผลให้พ้นทุ กข์พ้นภัยได้

2 ส่งผลให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3 ส่งผลให้เป็นคนมีเหตุผล

4 ส่งผลให้มีความอดทน

5 ส่งผลให้แคล้วคลาดภั ยเมื่อคับขัน

6 ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

7 ส่งผลให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8 ส่งผลให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังๆ

9 ส่งผลให้พบความสุข

10 ส่งผลให้ได้ลา ภโดยง่าย

11 ส่งผลให้ได้รับการยกย่องและสรรเสริญ

12 ส่งผลให้จะได้ลูกเป็นคนที่ดี

เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว

ย่อมบันเทิงบนสวรรค์ ทั้งนี้สำหรับผู้เป็นลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ตาม

แต่ยังมีพ่อแม่ ซึ่งเป็น ปู่ ยๅ ตๅ ยๅย ของลูกอยู่ หากใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกยังดีไม่พอ

เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็ยังทัน กลับบ้านไปดูแลท่านเอาใจใส่ท่านให้มากๆ

เหมือนกับที่ท่านดูแลเรามา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเจริญขึ้นแน่นอนเพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมา

คือ รอยยิ้มและความสุขทางใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้แน่นอน

ขอขอบคุณบทความดีๆ

Loading...
Comments are closed.

Check Also

อย่าใช้ความอดทน แลกคนหลานใจกลับมา

อย่าเป็นแค่คนโง่ที่ใจดี ปัญหาหย่าร้างในวันนี้…การนอกใจ มักเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ บางคนใช้ควา…