Home News โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

1 min read
145

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 62 (วันนี้) ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

เมื่อมาถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยา ถวายความเคารพพระบรมราชโอการฯ จากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ประกาศราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เมื่ออ่าน พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จบแล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวางพระบรมราชโองการฯบนพานเพื่อไปวางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ต่อมานายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แล้วเดินออกไปตรงกลางโต๊ะหมู่บูชาถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายบังคม 3 ครั้ง เสร็จแล้วลุกขึ้นยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธีรับพระบรมราชโองการฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ในพิธีดังกล่าวได้มีตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล 18 พรรคการเมืองที่ได้รับเชิญมาเข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี อาทิเช่น

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.)

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.)

นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

นายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป

นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่

นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทย

พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์

พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย

นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย

 

Loading...
Comments are closed.

Check Also

เช็คดวง 12 ราศี ครึ่งเดือนกันยายนต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง โดย อาจารย์ออย ดวง 12 ราศี

เช็คดวง 12 ราศี ครึ่งเดือนกันยายนต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง โดย หมอดูสาวสวย อาจารย์ออย แห่งเพ…