Home News ครม.ประกาศหยุด 3 มิ.ย. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี”

ครม.ประกาศหยุด 3 มิ.ย. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี”

4 second read
578

เเชร์เรื่องนี้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันนี้) พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

โดยสาระสำคัญของเรื่องได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และโดยที่วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถือเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่ง ดังนั้น จึงถือว่าเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการของไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการแจ้งให้หน่วยงานทราบว่าจะต้องมีการจัดเตรียมพิธีการอย่างไรต่อไป

Loading...
Comments are closed.

Check Also

รวยแบบไม่บันยะบันยัง 3 ราศี ดวงการเงินสุดปัง เงินไหลเข้ารัวๆ

FacebookTwitterLineรวยแบบไม่บันยะบันยัง 3 ราศี ดวงการเงินสุดปัง เงินไหลเข้ารัวๆ เปิด 3 ราศ…