Home ธรรมะ การขอขมาเทวดาประจำตัวคุณ บูชาให้ถูกชีวิตมีแต่จะรุ่งเรืองขึ้น

การขอขมาเทวดาประจำตัวคุณ บูชาให้ถูกชีวิตมีแต่จะรุ่งเรืองขึ้น

2 second read
840

เเชร์เรื่องนี้

(ภายหลัง ทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น)

ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้นะคะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง ๕พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

จงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับ พระแม่ธรณีพระแม่คงคา

โปรดมาเป็น ทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ….สกุล…. ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้า อยู่ ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุ กข์ (เรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์

ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุสาธุ

หมายเหตุนะ:

– การกรวด น้ำลงดิน กุศลจะส่งถึง เร็วกว่า การกรวดน้ำแห้ง คือ เพียง อธิษฐาน จิต สำหรับผู้ที่บารมี

ยังไม่มากพอ (ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้ว นำไปรดลงดินที่ โคนต้นไม้)

– การขอฝากผ่านบารมี ของพระแม่คงคา และ พระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

– ระหว่างท่อง คำกรวดน้ำ ด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบ คำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใด ให้เทให้หมดพร้อม กับ คำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้อง ให้หลงเหลือ

บทความที่มาจาก :พระอธิการ นพดล กันตสีโล , postsread.com

Loading...
Comments are closed.

Check Also

หัดบอกกับตัวเองยามเช้า ชีวิตมีกำลังใจขึ้นเยอะ

FacebookTwitterLineหัดบอกกับตัวเองยามเช้าแบบนี้ ชีวิตมีกำลังใจขึ้นเยอะการพูดกับตัวเองในแง่…