Home ธรรมะ “ไปว่าคนอื่น ตัวเราดีแล้วหรือ” โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

“ไปว่าคนอื่น ตัวเราดีแล้วหรือ” โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

1 min read
Comments Off on “ไปว่าคนอื่น ตัวเราดีแล้วหรือ” โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
0
98

“คนดี” ไม่เห็น “คนชั่ ว”

ถ้าเราเป็นคนดีจริง จะมองไม่เห็นคนชั่ วแม้แต่คนเดียว

ที่เป็นเช่นนั้น…เพราะสายตาของคนดี

จะมองโลกไปในทางสร้างสรรค์

เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ความรัก และการให้อภัย

ในทางตรงกันข้าม…ยิ่งเราเห็นว่ามีคนชั่ วมากเท่าไหร่

ก็เป็นไปได้ว่า เรานั่นแหละที่ชั่ วเสียเอง

เพราะไม่มีคนดีที่ไหน สนใจความชั่ วของคนอื่น…มากกว่าของตนเอง

ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ จงอย่าเพ่งโทษผู้อื่น

เพราะนอกจากจะไม่ก่อประโยชน์แล้ว

ยังเป็นสิ่งที่สู บ กิ นเวลาชีวิตให้สูญไปเปล่า ๆ

ถ้าเขาไม่ดี แล้วเราไปวิจารณ์ จิตใจเราจะขุ่ นมัว

แต่ถ้าเขาดี แล้วเราไปวิจารณ์

เราเองนั่นแหละ ที่จะเป็นคนไม่ดีเสียเอง

สรุปแล้ว ไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ เราก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่อง

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เคยกล่าวเอาไว้…

“ไปว่าคนอื่น ตัวเราดีแล้วหรือ”

Loading...
Load More By Sine
Load More In ธรรมะ
Comments are closed.

Check Also

จงอยู่ด้วยกัน เพราะอยากอยู่..ไม่ใช่เพราะ จำเป็นต้องอยู่

การที่เราจะเลือกคบใครสักคน เราคิดที่จะเลือกคนที่ดีๆ คนที่เค้ารัก และใส่ใจเราจริง เหนื่อยไห…