Home News เชียงใหม่เชิญชวน แต่งชุดเมือง-อู้กำเมือง ตลอดทั้งเดือนเมษายน

เชียงใหม่เชิญชวน แต่งชุดเมือง-อู้กำเมือง ตลอดทั้งเดือนเมษายน

1 min read
Comments Off on เชียงใหม่เชิญชวน แต่งชุดเมือง-อู้กำเมือง ตลอดทั้งเดือนเมษายน
0
133

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “เล่าเรื่องเมืองล้านนา เบิกศักราชมิ่งมงคล ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” รณรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้แนวทางในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนา เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “เล่าเรื่องเมืองล้านนา เบิกศักราชมิ่งมงคล ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายนนี้ และในช่วงวันที่ 1-30 เมษายนนี้ เชิญชวนร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองและพูดภาษาเมือง (อู้กำเมือง) เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบทอดจารีตประเพณีอันดีงาม และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป

ด้าน นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเล่นสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงามของไทย และเชิญชวนนำครอบครัวเข้าวัด ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป ก่อเจดีย์ทราย สระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสหรือผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู เล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่เล่นแป้งสี ไม่ถือโอกาสลวนลาม ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และพูดภาษาเมือง (อู้กำเมือง) แสดงอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ตามคำขวัญรณรงค์ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า แต่งกาย อู้เมือง ลือเลื่องน้ำใจ ปะไผผู้ใด ยิ้มไว้เน่อเจ้า

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Loading...
Load More By Sine
Load More In News
Comments are closed.

Check Also

ไอเดียสุดเจ๋ง! วัยรุ่นเปิดร้าน “ชาบูเสียบไม้” สร้างรายได้วันละหมื่นกว่าบาท

ทำความรู้จักเจ้าของชาบูเสียไม้ คุณควีน ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวส. อายุ 20 ย่างเข้า 21  …