สาระทั่วไป

ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก ‘จริงหรือไม่?’

36Views

หลายคนอาจสงสัยว่า ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก จริงหรือไม่?

ในเรื่องนี้ พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า แม้การทำบุญจะเป็นสิ่งที่ดีและให้ผลดี แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้ผู้ทำนั้นร่ำรวยเสมอไป ผลขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญ หรือทำความดีอย่างไรด้วย เช่น ถ้ามีเมตตากรุณาต่อ ผู้อื่น ละเว้นปาณาติบาต จะส่งผลให้มีอายุยืน ถ้าไม่ชอบ เบียดเบียนทำร้ายสัตว์ จะส่งผลให้มีสุขภาพดี ส่วนความร่ำรวยนั้นเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการให้ทาน

อย่างไรก็ตาม ความร่ำรวยที่เกิดจากการให้ทานนั้น ตามความในพุทธพจน์ 

พระพุทธองค์ตรัสว่าจะไม่เกิดขึ้นในชาตินี้ แต่เป็นชาติหน้าและจำเพาะว่าชาติหน้านั้นต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วย ทั้งนี้อานิสงส์ของบุญก็จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการทำบุญด้วย ไม่ใช่ทำบุญอะไรก็ตามแล้วจะทำให้รวยได้ และไม่ใช่ว่า ทำครั้งเดียวจะเกิดอานิสงส์ดังว่า แต่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือ “ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่” ความคิดที่ว่า “ยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งรวยมาก” อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ถ้าอยากรวยก็ทำบุญอย่างเดียวแล้วกัน ไม่ต้องขยันหมั่นเพียรในการทำงานก็ได้

การคิดแบบนี้สวนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์ เพราะผลต้องสอดคล้องกับเหตุด้วย อยากรวยก็ต้องขยัน ซื่อสัตย์ อดออม คบเพื่อนดี และมีศีล หาไม่แล้ว แม้หมั่นทำบุญก็ทำให้รวยไม่ได้ หรือถึงรวยก็แค่ชั่วขณะเท่านั้น

ขอบคุณแหล่งที่มา :goodlifeupdate.com